شرایط عضویت

خدمات و محتويات این سايت براى استفاده شخصى و غير تجارى مشتریان عرضه شده است. كاربران متعهد هستند که در دسترسی به سايت فروشگاه اینترنتی سی سی نی نی (SiSiNiNi) مقاصدی خارج از حوزه سفارش اینترنتی کالا را دنبال نکنند.

كاربران هنگام سفارش كالا ملزم می باشند اطلاعات صحيح كامل را در پایگاه درج کنند. بديهي است کاستی یا نادرستی اطلاعات مانع تکمیل درست و به موقع سفارش خواهد شد.

شرایط و ضوابط خدمات فروش کالا

از نظر حقوقی، در معاملات فروشگاه اینترنتی سی سی نی نی (SiSiNiNi)  یا نماینده رسمی آن ، به عنوان فروشنده و کاربر اینترنتی سفارش دهنده به عنوان خریدار تلقی می شوند.
 فروش کالا بر مبنای نوع و مقداری صورت می گیرد که کاربر سفارش دهنده آن را در فروشگاه
 اینترنتی سی سی نی نی (SiSiNiNi)  درج نموده است.

 

مکان و زمان تحویل کالا توسط کاربر سفارش دهنده در فروشگاه اینترنتی سی سی نی نی (SiSiNiNi)  درج شده و اين فروشگاه به عنوان فروشنده متعهد است با رعایت سیاستهای معین ارسال کالا، سفارش را در آن مکان و زمان تحویل دهد. عدم حضور سفارش دهنده در مکان و زمان تعیین شده، فروشنده سياست هاي خاص مربوطه را اعمال خواهد نمود.
 در صورتی که فروشنده به دلایلی که خارج از اراده او می باشد، توان تحویل کالا را در موعد مقرر نداشته باشد و طرفین درباره یک موعد جدید به توافق نرسند، هر يك از طرفين حق دارند بدون هیچگونه هزینه ای سفارش را فسخ نماید.
 سفارش دهنده با تحویل کالای ارسال شده و امضای برگه دریافت کالا رضایت خود را از نوع، تعداد و سلامت کالا ابراز می نماید.

 

در صورت عدم پرداخت وجه در موعد تعیین شده توسط خریدار، فروشنده حق دارد از تحویل کالا خودداری و سفارش را فسخ نماید.